Els autònoms no parem, amb permís i sense permís…

No sé si serà per falta d’experiència laboral, per no haver gestionat una empresa mai, però hi ha polítics que no coneixen la idiosincràsia dels autònoms, amb o sense permís, l’autònom ni es pot permetre i tampoc pretén estar sense activitat, fins i tot per causes majors pensa pel futur de la seva empresa, pels seus clients, com pagar als seus proveïdors; l’inquieta la salut, el benestar personal i laboral dels seus treballadors més que a ningú, a més de fer enginyeria financera en aquesta situació de caos, no deixar de pensar en estratègies a futur, reinventar-se, i tot això i tot sense treball efectiu, i sense o amb permís.


Els autònoms no ploren, no es manifesten, no fan vagues, només es preocupen de treballar i generar riquesa, en aquest país el 95% PIB són les PIMES i micro pimes, i ara que després d’una catàstrofe social, econòmica i de salut única en dècades, només sol·liciten i sense fer barricades, sense cremar res, que els permetin respirar, un o dos mesos en quotes, ajornar impostos dels quals queda per recaptar en cash tot pràcticament.


El Govern va rectificar aquest dilluns a la nit, sense previ avís, i va publicar a última hora de la nit en BOE l’Ordre SND / 307/2020 DE 30 de març, per interpretar el RDL 10/2020 DE 29 de març, que permet, i moltes gràcies, als autònoms seguir treballant en el marc de les limitacions que ja disposava el decret de l’estat d’alarma RD 463/2020 de 14 de març i la resta de normes.


Afecta els autònoms que tinguin treballadors a càrrec seu, serien aquests empleats els que sí que haurien de parar durant aquest període especial fins al 9 d’abril i així segons el que estableix l’article 1.1 de Reial decret llei indicat, el permís retribuït recuperable únicament resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte d’altri. Per tant, les persones treballadores per compte propi queden fora del seu àmbit d’aplicació, ja que no podria fer-se efectiva ni la contraprestació econòmica ni la recuperació d’hores.


Declaració responsable
Les persones treballadores per compte d’altri que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable que estableix el Reial decret llei 10/2020 i aquelles altres dedicades a l’activitat de representació sindical o empresarial tindran dret a què l’empresa o entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable reconeixent aquesta circumstància, d’acord amb el model recollit d’aquesta Ordre” Descarrega el Model aquí“.