Fiscal

ASSESSORAMENT

Fiscal

Busquem optimitzar la càrrega fiscal a cadascun dels nostres clients de manera professional i ajustant-nos a les lleis tributàries.

A més, ens encarreguem de realitzar un seguiment exhaustiu de forma personalitzada per a evitar contratemps.

Representem als contribuents que decideixin confiar en nosaltres en els processos d’inspecció i gestió.

Entre les principals tasques que exercim es troben:

  • Impostos sobre la Renda
  • IVA
  • Impostos de Societats
  • Lloguer
  • Impostos de
  • Successions
  • Donacions
  • Impostos d’Actes Jurídics Documentats i Tributs locals
  • Impostos sobre Activitats Econòmiques