Mercantil

ASSESSORAMENT

Mercantil

Crear una empresa o societat o haver-ne de fer modificacions legals comporta un seguit de tràmits legals que poden dificultar la posada en marxa d’un negoci.

A Consultoria Empresarial Punt 4e ens encarreguem que aquests tràmits no siguin un problema a l’hora de tirar endavant les decisions. Fem les gestions necessàries perquè no hi hagi sorpreses per part de cap agent implicat.

  • Estudi i confecció d’estatuts socials.
  • Constitució de tota classe de societats mercantils i civils.Estudi, confecció i tramitació d’ampliacions de capital, reduccions de capital, modificacions
    estatutàries, canvis de domicili social, etc.
  • Assessorament i redacció de tota classe de contractes mercantils.
  • Redacció de les actes i certificacions dels acords de les juntes de socis / accionistes.
  • Tramitació i inscripció d’escriptures públiques al registre mercantil. Assistència i assessorament en Juntes Generals, Consells d’Administració, etc.