Econòmico-Financera

ASSESSORAMENT

Econòmico Financera

Els estudis econòmics, financers i estudis de mercat determinen la viabilitat de presents i futurs projectes empresarials. Una correcta gestió de recursos humans i dels expedients de subvenció garantiran, el seu èxit empresarial.

En Consultoria Empresarial Punt 4e som experts davant de tots aquests nous reptes empresarials.

  • Estudis sobre la rendibilitat de l’empresa.
  • Gestió i control de la tresoreria de l’empresa.
  • Anàlisi de les necessitats financeres de l’empresa.
  • Reordenament i inversió financera.
  • Assessorament en la recerca de finançament per a nous projectes.
  • Informes pericials econòmic-financers per a procediments judicials.
  • Informe empresarial per als emprenedors.
  • Re-estructuració econòmica financera en reducció de costos.