Prevenció Riscos

ASSESSORAMENT

Prevenció de Riscos
Laborals

Arran del Reial Decret 860/2018, de 13 de juliol i de diverses normes de vigència anual que estableixen els criteris en els quals les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social s’han de dur a terme, realitzem una sèrie d’accions per a la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals a favor de les empreses associades i els seus treballadors protegits, així com dels treballadors per compte propi adherits.

L’empresa té l’obligació d’avaluar els riscos derivats del treball i d’adoptar les mesures necessàries per reduir-los i controlar-los.

Si es fa correctament la prevenció de riscos laborals, no és una despesa innecessària, sinó que és una inversió que ha d’ajudar a millorar la qualitat del lloc de treball i conseqüentment millorar la qualitat de la feina realitzada pels treballadors de l’empresa.