Necessitats de Finançament COVID 19

És un moment òptim per obtenir finançament en magnífiques condicions amb motiu de la greu situació provocada amb el COVID19 i que són expressament per a això.

Tots sabem que durant i, sobretot, després de l’estat d’alarma i un cop tornem a la normalitat, segurament tindrem esgotades en certs casos els fons propis i estalvis, i això pot ser un gran impediment per reprendre l’activitat.

Ens costarà un temps fins que la feina i el nostre estat financer torni a la normalitat, fins i tot tenint feina, no arribaran subministraments, que ens permetin treballar, facturar i, per tant cobrar.

QUÈ HEM DE FER?

1 – CÀLCUL DE PAGAMENTS
Fer una previsió de despeses, pagaments i ingressos, analitzar les nostres despeses estructurals o fixos mitjans mensuals independentment del nivell d’activitat (nòmines, assegurances socials, lloguers, electricitat, fins i tot carburant, assegurances, etc., així com els rebuts de préstecs, etc.)

A això podem sumar la diferència entre cobraments i pagaments pendents de períodes anteriors.

I per finalitzar aprofitar si hem de fer alguna petita inversió incloure-la.

Extrapolar-los a mínim tres mesos al 100%, sis mesos o fins a final d’any en percentatge

2 – ANAR A ENTITATS FINANCERES
Hem de gestionar amb la nostra entitat habitual i preguntar-los si tenen préstecs i finançament de les ajudes a la liquiditat pel coronavirus, siguin propis, ICOS o línies ICO COVID-19, préstecs amb aval de l’estat, i altres productes van a percebre o disposar per solucionar aquesta greu situació.

El BOE del 26 de març passat recull les característiques del primer tram de la Línia d’Avals per a garantir la liquiditat d’empreses i autònoms, recollida en el Reial Decret Llei 8/2020 de 18 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, per donar suport al teixit empresarial i garantir l’accés al finançament necessari per mantenir l’activitat i l’ocupació.

Aquest finançament és per als autònoms i empreses de qualsevol mida afectats pels efectes del COVID 19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019, ni en procediment concursal a data 17 de març de 2020.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Para això, s’han d’adreçar a les entitats financeres amb les quals l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

Consultoria Empresarial Punt 4e seguim oferint els nostres serveis per la seva empresa o negoci i us aconsellem que si sol·liciteu finançament cal preparar la documentació amb antelació, per al que el nostre equip us pot facilitar el procés de tramitació, com sempre hem fet, amb la documentació, balanços, impostos … que el seu negoci o empresa necessiti.